Faglig og personlig udvikling
Som medlem af erhvervsmentorkorpset får du tilbudt 1-2 timers gratis mentorkursus, hvor du får mulighed for at reflektere over din nye rolle som erhvervsmentor. Dette foregår ofte ved 1-1 kursus over telefonen. Alternativt inviterer vi løbende til kurser i vores samarbejdskommuner, hvor du også har mulighed for at møde de andre mentorer.

Hør mere hos kursusansvarlig, Trine Bruun Mathiasen på e-mail tb@brydungesledighed.dk