Virksomheder og kommuner bakker op
Mange partnere bakker op om erhvervsmentorindsatsen - og stadig flere kommer til. Servicestyrelsen/Socialministeriet og Trygfonden har ydet økonomisk støtte til udvikling og udbredelse af erhvervsmentorkorpset. Derudover bidrager Q8 og Rambøll bl.a. økonomisk til indsatsen, og over 400 store, små og mellemstore virksomheder støtter op med frivillig arbejdskraft.

Vi indgår i partnerskaber med kommuner, virksomheder, erhvervsorganisationer, jobcentre, Ungdommens Uddannelsesforvaltninger, erhvervsskoler med flere.

Senest har vi etableret et tre-årigt samarbejde med Tuborgfondet med målet om at brede indsatsen ud til så mange unge som muligt.