Et godt eksempel
Erhvervsmentorkorpset har etableret samarbejde med en lang række virksomheder. Q8 er en af de virksomheder, som med succes har bidraget til at hjælpe de unge videre.