Opfølgning og journal
Et typisk mentorforløb strækker sig over 3 måneder, men erfaringer viser, at 40 % af forløbene varer mere end 8 måneder, da mange mentorer stadig følger de unge efter, at de er kommet videre i uddannelse og job.