Tilmelding og matchning
Hvis du vurderer, at den unge kan have glæde af at mødes med en erhvervsmentor i 3 timer om måneden i 3 måneder, skal det online tilmeldingsskema udfyldes. Når vi har modtaget skemaet finder vi en potentiel mentor til den unge inden for de næste 2-4 uger.