Hvad vil du opnå?
Har du tænkt over, hvad du vil have ud af dit møde med en erhvervsmentor?

Se fx videoen om 19-årige Ali, som er i gang med sin uddannelse på Tekniske Skole. Han ved, et fritidsjob kan give ham bedre muligheder på arbejdsmarkedet i fremtiden. Han mangler bare sparring omkring jobansøgningen.